DNSE Detail Stock VBC

HNX: CTCP Nhựa - Bao bì Vinh

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

VBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

165 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

28.52 tỷ

Doanh thu

866 tỷ

24.68%

3,803.15

0

0.29

6.51%

17.75%

6.61%

9.66%

70.32%

14%

8.18%

18.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hợp tác Kinh tế

50.96%

CTCP Nhựa An Phát Xanh

34.84%

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

24.54%

Khác

-10.34%

Tin tức & Sự kiện