Tin tức & sự kiện

18/09/2023

VBG: Thay đổi nhân sự

20/07/2023

VBG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/05/2023

VBG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

29/05/2023

VBG: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, số 30B, Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 19/06/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

11/05/2023

VBG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

VBG: Quyết định về việc thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

05/05/2023

VBG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

25/04/2023

VBG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

VBG: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 VBG - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 4 tỷ đồng.

31/03/2023

VBG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

VBG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

VBG: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

VBG: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

VBG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/03/2023

VBG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

VBG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

21/02/2023

VBG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

30/01/2023

VBG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022