DNSE Detail Stock VBG
VBG

VBG

UPCOM: CTCP Địa chất Việt Bắc - TKV

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Địa chất Việt Bắc - TKV hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động đo đạc bản đồ, trắc địa
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan: Lập phương án thăm dò, phương án thi công các công trình địa chắt,...
- Hoạt động thăm dò địa chất và nguồn nước: Điều tra cơ bản địa chất, thăm dò nguồn nước ngầm và nước mặt; Khoan khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa vật lý.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VBG

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Quang Bình

Tổng giám đốc

CTCP Địa chất Việt Bắc - TKV hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động đo đạc bản đồ, trắc địa
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan: Lập phương án thăm dò, phương án thi công các công trình địa chắt,...
- Hoạt động thăm dò địa chất và nguồn nước: Điều tra cơ bản địa chất, thăm dò nguồn nước ngầm và nước mặt; Khoan khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa vật lý.

Lịch sử phát triển:

- CT được thành lập theo QĐ số 2325/QĐ-HĐTV Ngày 28/09/2010 của HĐTV Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN trên cơ sở tổ chức lại XN Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI; CT Thăm dò khai thác khoáng sản 109 - TKV và CTCP Khoan và dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ
- XN Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI tiền thân là XN Dịch vụ khảo sát thiết kế được thành lập theo QĐ số 1265- NL/TCCB ngày 26/10/1988 của Bộ Năng Lượng
- Năm 1991, XN Dịch vụ khảo sát thiết kế được chuyển về Công ty Than 3 (nay là TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc)
- Năm 1994, XN Thăm dò khảo sát 3 (Yên Viên - Hà Nội ) được sát nhập vào XN Dịch vụ khảo sát thiết kế và được đổi tên thành XN Thăm dò khảo sát thiết kế và dịch vụ kỹ thuật thuộc CT than Nội Địa nay là TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc
- Năm 2006, XN đổi tên thành XN Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI thuộc CT Công nghiệp mỏ Việt Bắc nay là TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc
- CT Thăm dò khai thác khoáng sản 109 - TKV tiền thân là Đoàn địa chất 14 được thành lập theo QĐ số 407/ĐC ngày 27/12/1958 của Giám đốc Sở địa chất thuộc BCN từ ngày thành lập cho đến nay thực hiện 05 QĐ điều chuyển nguyên trạng đơn vị và 6 lần đổi tên
- Ngày 19/11/2014, CT TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - Vinacomin được đổi tên thành CT TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV
- Ngày 30/10/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoán sản VN có QĐ số 2196/QĐ-TKV về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty thành CTCP
- Ngày 24/03/2017 là ngày giao dịch đầu tiên tên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11000 đ/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

13.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VBG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.5 năm)


Ban giám đốc

24.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VBG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 92.00% công ty.