Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VC1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/10/2022

VC1: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

VC1: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Hà

17/08/2022

VC1: Giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên 2022

16/08/2022

VC1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

VC1: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

VC1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

VC1: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

VC1: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

25/04/2022

VC1: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

VC1: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

VC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

VC1 đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng gấp đôi

CTCP Xây dựng Số 1 (HNX: VC1) đề ra kế hoạch doanh thu 610 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng cho 2022, gấp đôi kết quả năm 2021.

07/03/2022

VC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2022

VC1: Báo cáo tài chính năm 2021

17/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC1 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Tòa C1 Chung cư Vinaconex 1 – Số 289A Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

08/02/2022

VC1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/01/2022

VC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/01/2022

VC1: Báo cáo tài chính quý 4/2021