Tin tức & sự kiện

25/02/2024

Các doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHCĐ trong tuần từ 26/2-1/3

20/02/2024

Những mắt xích trong vụ lừa đảo doanh nghiệp “chạy dự án”

16/02/2024

Loạt doanh nghiệp bất động sản - xây dựng bị xử phạt vi phạm thuế

07/02/2024

VC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC1 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 03/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3. Tòa C1, chung cư Vinaconex 1. số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động năm 2023. kết quả hoạt động nhiệm vụ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và báo cáo hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty cổ phần Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Xem thêm tại hnx.vn

26/01/2024

VC1 bị xử phạt và truy thu thuế gần 7 tỷ đồng

22/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VC1 - Lợi nhuận quý 4 gấp 17,8 lần so với cùng kỳ, đạt 3,06 tỷ đồng.

20/01/2024

Cho khách đặt lệnh khi không đủ tiền, công ty chứng khoán bị phạt trăm triệu

19/01/2024

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin

19/01/2024

Vi phạm chứng khoán, Công ty Xây dựng số 1 Việt Phong bị phạt 92,5 triệu đồng

19/01/2024

UBCK xử phạt FLCHomes và Xây dựng số 1 Việt Phong

05/12/2023

Đầu tư tài chính “gánh” hoạt động cốt lõi tại CC1

27/11/2023

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) muốn chuyển nhượng ba công ty thành viên ngay trong quý IV

25/11/2023

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) chuẩn bị thoái vốn 3 công ty con, dự thu về hơn 306 tỷ đồng

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VC1 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,46 tỷ đồng

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

22/08/2023

VC1: Đưa cổ phiếu vào danh sách không được giao dịch ký quỹ

21/08/2023

VC1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023