Tin tức & sự kiện

28/09/2022

VC2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

VC2: Bổ nhiệm Ông Vũ Trọng Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

26/09/2022

VC2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/09/2022

VC2: Thay đổi nhân sự

16/09/2022

VC2: Thay đổi nhân sự

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

VC2: Giải trình điều chỉnh lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2021 trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 đã kiểm toán

06/09/2022

VC2: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 so với bán niên năm 2021

06/09/2022

VC2: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC mẹ bán niên năm 2022 so với bán niên năm 2021

05/09/2022

VC2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

VC2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

VC2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

VC2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2022

VC2: Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

04/08/2022

VC2: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VC2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VC2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

Giao dịch bổ sung - 7,199,410 CP

22/07/2022

VC2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/07/2022

VC2: Ngày 26/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 7,199,410 cổ phiếu niêm yết bổ sung