DNSE Detail Stock VC2
VC2

VINA2.,JSC

HNX: CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 hoạt động trong lĩnh vực:

- XD các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thủy lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và KCN, các công trình đường dây, trạm biến thế điện đến 110 KV
- Thi công san đắp nền móng, xử lý nền đất yếu: Các công trình xây dựng cấp thoát nước
- Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh BĐS...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VINA2.,JSC

Giá hiện tại

1,977

0

0

-

0.78

-

0

0.11%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Tuyên

Tổng giám đốc

Ngô Việt Hậu

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 hoạt động trong lĩnh vực:

- XD các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thủy lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và KCN, các công trình đường dây, trạm biến thế điện đến 110 KV
- Thi công san đắp nền móng, xử lý nền đất yếu: Các công trình xây dựng cấp thoát nước
- Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh BĐS...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1970: Thành lập với tên gọi ban đầu là CT Xây dựng Xuân Hoà.

- Ngày 29/9/2003: Chuyển thành CTCP Xây dựng số 2.

- Năm 2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên HNX với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng. .

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 78.3 tỷ đồng. .

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. .

- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. .

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- Ngày 09/04/2020: Đổi tên thành CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina 2.

- Ngày 22/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

12.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VC2 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.0 năm)


Ban giám đốc

16.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VC2 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 31.68% công ty.