Tin tức & sự kiện

05/01/2024

HNX cắt margin 89 cổ phiếu, tổng cộng 176 mã chứng khoán niêm yết trên hai sàn sẽ không được giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VC9 - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 0,12 tỷ đồng.

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Khi thi công, các nhà thầu xây dựng thường đối mặt với rủi ro thâm hụt dòng tiền do các khoản phải thu chuyển thành nợ xấu. Do đó, việc kiểm soát các khoản phải thu đối với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng.

18/08/2023

VC9: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

13/08/2023

Thời “meme stock” đã qua!

08/08/2023

VC9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

08/08/2023

VC9: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/08/2023

VC9: Phụ lục số 01 Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty CP Xây dựng số 9 - VC9

03/08/2023

VC9: Thay đổi nhân sự

01/08/2023

VC9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

VC9: Công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc ttriển khai sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo đúng mục đích đã được thông qua

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VC9 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,31 tỷ đồng.

26/07/2023

VC9: Điều chỉnh nội dung đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/07/2023

VC9: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

VC9: Công bố kết quả chào bán cố phiếu riêng lẻ của Công ty

25/07/2023

VC9: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành