DNSE Detail Stock VC9

HNX: CTCP Xây dựng Số 9

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

VC9

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

75.13 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.42 tỷ

Doanh thu

306 tỷ

0.62%

84.88

0

0.75

-85.86%

3.82%

0.14%

11.43%

159.20%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Thái Dương

6.66%

Phạm Quốc Khánh

3.57%

Phùng Quang Việt

3.56%

Phan Thị Tuyết Lan

3.56%

Khác

82.65%

Tin tức & Sự kiện