Tin tức & sự kiện

30/08/2022

Vinacafé Biên Hòa muốn thoái sạch vốn tại Café De Nam

HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa phê duyệt phương án bán toàn bộ cổ phần tại công ty con là CTCP Café De Nam nhằm cơ cấu lại việc đầu tư của Công ty.

30/08/2022

VCF: Nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ cổ phần tại CTCP Cafe De Nam

19/08/2022

VCF: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/07/2022

VCF báo lãi sau thuế quý 2 tăng 34%

CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

11/07/2022

VCF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

04/07/2022

VCF: Thông báo thay đổi nhân sự TGĐ

27/06/2022

VCF: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm TGĐ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

29/04/2022

VCF: Giải trình biến động LNST riêng quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

12/04/2022

VCF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/04/2022

VCF: Báo cáo thường niên năm 2021

23/03/2022

Vinacafé Biên Hòa dự kiến đạt tối đa 600 tỷ đồng lãi sau thuế 2022

Năm 2022, CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tối thiểu 500 tỷ đồng và tối đa 600 tỷ đồng.

22/03/2022

VCF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/03/2022

VCF: Giải trình biến động số liệu BCTC HN và riêng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa như sau:

24/02/2022

Ai là ông vua EPS trên thị trường chứng khoán Việt trong năm 2021?

Bảng xếp hạng EPS năm 2021 chứng kiến sự rời đi của nhiều cái tên từng chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng trong nhiều năm, như Bến xe Miền Tây (WCS), CTCP Thống Nhất (BAX)… Thay vào đó là những công ty mới được hưởng lợi từ môi trường mà đại dịch Covid-19 tạo ra. 

17/02/2022

VCF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

17/02/2022

VCF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/02/2022

VCF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

VCF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020