Tin tức & sự kiện

30/01/2023

VCM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 VCM - Lợi nhuận giảm 64,47% trong 2022.

19/01/2023

VCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

VCM: Bổ sung thông tin đơn vị kiểm toán

28/11/2022

VCM: AMERICA LLC không còn là cổ đông lớn

26/10/2022

VCM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

VCM: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Văn Đại

17/08/2022

VCM: Giải trình chênh lệch KQKD bán niên 2022 so với cùng kỳ 2021

10/08/2022

VCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VCM: Bổ nhiệm Ông Vũ Minh Phú giữ chức danh Tổng Giám Đốc thay cho Ông Nguyễn Văn Hiệp nghỉ chế độ hưu trí

21/07/2022

VCM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

VCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

VCM: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/06/2022

VCM: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCM của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/5/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 30/05/2022 tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

06/05/2022

VCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2022

VCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

VCM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty

25/04/2022

VCM: Báo cáo tài chính quý 1/2022