Tin tức & sự kiện

09/09/2022

VCS: Vicostone Annual Report 2021

09/09/2022

VCS: Báo cáo Phát triển bền vững năm 2021

06/09/2022

VCS: Thay đổi nhân sự

31/08/2022

VCS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/08/2022

VCS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

VCS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

VCS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VCS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

VCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

VCS: Vicostone thông báo về việc đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

01/07/2022

VCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

IR Awards 2022: Large Cap tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin

Trong 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán tốt nhất.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

02/06/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 – thứ 6) từ ngày 15/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

VCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/05/2022

VCS tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30%

CTCP Vicostone (HNX: VCS) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022 là 03/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/06.

25/05/2022

VCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

Ghi chép mùa ĐHĐCĐ 2022: Không nhận được thư mời, cấm ghi âm, ghi hình (Kỳ 2)

Những câu chuyện “làm khó” cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2022 tuy không nhiều, nhưng cho thấy vẫn còn những hạn chế ở khâu tổ chức đại hội. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cổ đông - những người chủ thực sự của doanh nghiệp.

04/05/2022

VCS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/05/2022

VCS: Báo cáo tài chính quý 1/2022