DNSE Detail Stock VCS

HNX: CTCP Vicostone

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

VCS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

12,688 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

861 tỷ

Doanh thu

4,394 tỷ

19.14%

5,381.28

0

1.05

-13.57%

16.88%

13.17%

28.18%

19.48%

20%

7.27%

40.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A

84.15%

Hồ Xuân Năng

3.74%

Khác

12.11%

Tin tức & Sự kiện