Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VCW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 35,36 tỷ đồng.

27/11/2023

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 500 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 500 đồng/CP

26/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

20/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11

14/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/11

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VCW - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 35,83 tỷ đồng

16/08/2023

VCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

VCW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

31/07/2023

VCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

VCW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VCW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 8,47 tỷ đồng, giảm 87,07% so với cùng kỳ.

21/07/2023

VCW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

12/07/2023

VCW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

18/05/2023

VCW: Công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính

08/05/2023

BCTC 1/2023 VCW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 29,72 tỷ đồng tăng 23,05% so với cùng kỳ.

27/04/2023

VCW: Thay đổi nhân sự

26/04/2023

VCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

ĐHĐCĐ NKG: Kỳ vọng có lãi trở lại trong quý 2

Sáng ngày 21/04, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) được tổ chức sau một năm đầy thách thức của ngành thép.

22/03/2023

VCW: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

15/03/2023

VCW: Báo cáo thường niên 2022