DNSE Detail Stock VCW

UPCOM: CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

VCW

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VCW

0.00%

04/03/2024

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 500 đồng/CP

VCW

0.00%

27/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

VCW

-3.51%

GND

+0.72%

+13

25/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11

VCW

0.00%

HTG

-1.61%

+15

19/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/11

VCW

0.00%

ACG

+0.54%

+13

13/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/11

VCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

VCW

0.00%

16/08/2023

VCW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

VCW

0.00%

15/08/2023

VCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

VCW

0.00%

31/07/2023

VCW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

VCW

0.00%

28/07/2023

VCW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

VCW

0.00%

21/07/2023

VCW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

VCW

0.00%

12/07/2023

VCW: Công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính

VCW

0.00%

18/05/2023

VCW: Thay đổi nhân sự

VCW

-27.57%

27/04/2023

VCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VCW

26/04/2023

ĐHĐCĐ NKG: Kỳ vọng có lãi trở lại trong quý 2

VCW

21/04/2023

ĐHĐCĐ NKG: Kỳ vọng có lãi trở lại trong quý 2

VCW: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

VCW

22/03/2023

VCW: Báo cáo thường niên 2022

VCW

15/03/2023

VCW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VCW

03/03/2023

VCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VCW

28/02/2023

VCW: Báo cáo tài chính năm 2022

VCW

24/02/2023