Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VCX - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 13,62% so với cùng kỳ, lãi 12,12 tỷ đồng.

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VCX - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,5 tỷ đồng

11/10/2023

VCX: Thay đổi nhân sự

11/10/2023

VCX: Nhận được Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc

15/08/2023

VCX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

VCX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

VCX: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VCX - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,02 tỷ đồng

05/07/2023

VCX: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 VCX - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,82 tỷ đồng tăng 119,89% so với cùng kỳ.

04/05/2023

VCX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

VCX: Báo cáo tài chính quý 1/2023

12/04/2023

VCX: Báo cáo thường niên 2022

10/04/2023

VCX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2023

BCTC 2022 VCX - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.

30/03/2023

VCX: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

VCX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

VCX: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/02/2023

Cổ phiếu nào biến động giá và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường UPCOM tháng 1/2023?

08/02/2023

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 64,9 tỷ đồng trên sàn UPCoM