Tin tức & sự kiện

20/08/2023

Ngân hàng nỗ lực giảm lãi vay; Sửa cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại VDB

27/07/2023

VDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

15/06/2023

Doanh nghiệp ngành than tại Quảng Ninh làm ăn ra sao?

29/05/2023

VDB: Thay đổi nhân sự

25/05/2023

Tái cơ cấu Vinachem: Bổ sung ngành điện hóa, tăng vốn điều lệ

19/05/2023

Đổi mới hoạt động tín dụng đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế

08/05/2023

Thu nghìn tỷ mỗi năm nhờ bán than, một doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức gấp hơn 5 lần thị giá

07/05/2023

Cổ tức tuần 08-12/05: Cao nhất gần 51%

Trong tuần từ 08 - 12/05, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 50.83%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,083 đồng. Tổng cộng, có 6 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 30%.  

27/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 5,083 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Vận tải và chế biến Than Đông Bắc từ ngày 05/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

27/04/2023

VDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2023

VDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền 2022

21/04/2023

BCTC 2022 VDB - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 48 tỷ đồng.

14/04/2023

VDB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

VDB: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

23/03/2023

VDB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2023

VDB: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

VDB: Báo cáo tài chính năm 2022

19/03/2023

Mạnh tay hơn ngăn sở hữu chéo; Ngân hàng được giãn nợ, giảm hệ số rủi ro với nhiều dự án bất động sản

24/02/2023

VDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

VDB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023