Tin tức & sự kiện

28/11/2023

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VE8 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,34 tỷ đồng

12/09/2023

VE8: Nguyễn Công Diệu - Giám đốc - đã bán 50,000 CP

18/08/2023

VE8: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

VE8: Công bố hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

08/08/2023

VE8: Nguyễn Công Diệu - Giám đốc - đăng ký bán 50,000 CP

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VE8 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,68 tỷ đồng

27/07/2023

VE8: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

VE8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

VE8: Nguyễn Công Diệu - Giám đốc - đã bán 4,000 CP

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

01/06/2023

VE8: Nguyễn Công Diệu - Giám đốc - đăng ký bán 50,000 CP

08/05/2023

BCTC 1/2023 VE8 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,1 tỷ đồng tăng 105,07% so với cùng kỳ.

04/05/2023

VE8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

VE8: Báo cáo tài chính quý 1/2023

06/04/2023

Quý 2/2023: 77 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX

06/04/2023

VE8: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị cảnh báo và biện pháp khắc phục

06/04/2023

BCTC 2022 VE8 - Một năm đi lùi, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

03/04/2023

VE8: Báo cáo thường niên 2022

31/03/2023

VE8: Đưa vào diện bị cảnh báo