Tin tức & sự kiện

21/10/2022

VE8: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/08/2022

VE8: Đưa cổ phiếu VE8 vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

16/08/2022

VE8: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

VE8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VE8: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

VE8: Công bố hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/06/2022

VE8: Công bố hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

20/05/2022

VE8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

VE8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VE8: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

VE8: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

VE8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

VE8: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE8 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty – Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăk Lăk
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

09/03/2022

VE8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

VE8: Về việc ngành nghề kinh doanh và giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty

24/02/2022

VE8: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

VE8: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

VE8: Báo cáo tài chính quý 4/2021