Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VE9 - Doanh nghiệp lỗ 1 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VE9 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,02 tỷ đồng

16/08/2023

VE9: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

16/08/2023

VE9: Giải trình ý kiến ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VE9 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,03 tỷ đồng.

21/07/2023

VE9: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

VE9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

VE9: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/07/2023

VE9: Thay đổi nhân sự

05/07/2023

VE9: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

03/07/2023

VE9: Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng

29/06/2023

VE9: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Du lịch xanh Nha Trang

14/06/2023

VE9: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

11/05/2023

VE9: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 VE9 ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,91 tỷ đồng quý I.

05/05/2023

VE9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

VE9: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

VE9: Nhận được Đơn xin từ chức của bà Vũ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị

25/04/2023

VE9: Báo cáo tài chính quý 1/2023

24/04/2023

VE9: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022