DNSE Detail Stock VE9

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

VE9

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

22.84 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-11.62 tỷ

Doanh thu

2.33 tỷ

0.01%

-966.68

0

0.41

0%

-77.38%

-49.77%

-485.38%

0%

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Chí Linh

5.93%

Vũ Mạnh Cường

5.23%

Nguyễn Văn Dụy

5.03%

America LLC

4.81%

Khác

79.00%

Tin tức & Sự kiện