Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VET - Lợi nhuận giảm 22,79% trong 2022.

16/01/2023

VET: Báo cáo tài chính quý 4/2022

11/01/2023

VET: Thay đổi nhân sự

14/12/2022

VET: CBTT quyết định xử phạt về thuế

11/11/2022

VET: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển từ Cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng

25/10/2022

VET: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,662 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 26,62%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.662 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/09/2022

VET: Công bố thông tin tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco

23/09/2022

VET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/09/2022

VET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

VET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

VET: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/08/2022

VET: Biên bản họp và quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự TGĐ, Phó TGĐ và Kế Toán Trưởng

30/07/2022

VET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VET: Ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022

22/07/2022

VET: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VET: Bà Lê Bá Trinh Giang bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

05/05/2022

VET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VET: Ông Nguyễn Hữu Huân thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty từ 04/05/2022

22/04/2022

VET: Báo cáo tài chính quý 1/2022