Tin tức & sự kiện

15/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VET - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 9,15 tỷ đồng, giảm 68,56% so với cùng kỳ.

12/01/2024

Doanh nghiệp Việt sở hữu vaccine phòng tả lợn châu Phi thương mại đầu tiên trên thế giới báo lãi thấp nhất 10 năm

04/12/2023

Nhận tin vui từ vaccine dịch tả lợn, cổ phiếu DBC tăng vọt, áp sát đỉnh 1 năm

23/10/2023

Vaccine dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất chính thức được xuất khẩu sang 5 quốc gia

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VET - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt 10,68 tỷ đồng.

12/10/2023

VET: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/10/2023

VET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2023

VET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

30 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần cuối tháng 9

19/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 – 1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 16/11/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể được thông báo theo thư mời.
          - Nội dung họp: + Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và chia bổ sung phần còn lại theo công văn 3201/BNN-TC ngày 18/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: ngày 26/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/10/2023 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ CCCD.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
Người liên hệ: Bà Phạm Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên phòng TCHC
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 – 1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 16/11/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể được thông báo theo thư mời.
          - Nội dung họp: + Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và chia bổ sung phần còn lại theo công văn 3201/BNN-TC ngày 18/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: ngày 26/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/10/2023 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ CCCD.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
Người liên hệ: Bà Phạm Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên phòng TCHC
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2023

VET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2023

Thuốc thú y Navetco sắp trả cổ tức tỷ lệ 20%

CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (Navetco, UPCoM: VET) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/09/2023.

11/09/2023

VET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/09/2023

VET: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức bằng tiền năm 2022

15/08/2023

VET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

VET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

Dabaco (DBC): Lợi nhuận quý II/2023 đạt 327 tỷ đồng, kỳ vọng dự án vaccine từ đầu quý IV/2023

25/07/2023

2 DN được thương mại vắc xin tả lợn châu Phi trên toàn quốc: 1 DN có mặt của Nova Consumer, 1 của doanh nhân Hưng Yên kín tiếng với nhà khoa học góp vốn bằng sáng chế độc quyền

24/07/2023

Phá bài toán khó 100 năm của thế giới, 2 DN Việt Nam được cấp phép thương mại vắc xin dịch tả lợn châu Phi trên cả nước, trong đó có 1 công ty liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn