Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Giao dịch bổ sung - 9,625,750 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:


12/09/2022

VFG: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 2

09/09/2022

VFG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

09/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,625,750 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) được thay đổi niêm yết như sau:

08/09/2022

VFG: Quyết định thay đổi niêm yết

29/08/2022

VFG: Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn CSH, tăng vốn và thay đổi đăng ký doanh nghiệp

29/08/2022

VFG: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh phía Bắc thay đổi lần thứ 1

19/08/2022

VFG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19/08/2022

VFG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18/08/2022

VFG nhận ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư gần 180 tỷ vào công ty liên doanh

Trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG), đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên doanh. VFG đã có giải trình cho vấn đề này.

18/08/2022

VFG: Lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết

16/08/2022

VFG: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2022

16/08/2022

VFG: Giải trình biến động lợi nhuận của BCTC 6 tháng đầu năm 2022 HN- Kiểm toán

16/08/2022

VFG: Giải trình biến động lợi nhuận của BCTC 6 tháng đầu năm 2022 soát xét - BC riêng

16/08/2022

VFG: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC soát xét (BC riêng) và lũy kế quý 2/2022

15/08/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:

08/08/2022

VFG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

05/08/2022

Giao dịch bổ sung - 190,163 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:


04/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau:

28/07/2022

VFG chốt quyền trả cổ tức và phát hành cổ phiếu trong tháng 8

CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) dự kiến chi 32 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2022 và phát hành thêm gần 10 triệu cp.