DNSE Detail Stock VFG

HOSE: CTCP Khử trùng Việt Nam

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

VFG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,366 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

319 tỷ

Doanh thu

3,537 tỷ

28.44%

7,637.33

0

0.24

-32.52%

26.21%

12.92%

24.63%

35.68%

-

8.33%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP PAN FARM

51.25%

CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre

2.08%

Đậu Vũ Châu

1.28%

Mai Thị Lan Phương

1.24%

Khác

44.15%

Tin tức & Sự kiện