Tin tức & sự kiện

17/01/2023

VGL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

VGL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/01/2023

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

VGL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

08/12/2022

VGL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần CIC39

15/08/2022

VGL: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Hoàng Văn Nam

22/07/2022

VGL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

VGL: Nguyễn Trọng Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 327,110 CP

10/06/2022

VGL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

10/06/2022

VGL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

09/06/2022

VGL: Nguyễn Thị Hợp không còn là cổ đông lớn

08/06/2022

VGL: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/06/2022

VGL: Đính chính Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hợp

07/06/2022

VGL: Nguyễn Trọng Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 327,110 CP

07/06/2022

VGL: Nguyễn Thị Hợp không còn là cổ đông lớn

07/06/2022

VGL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hợp

30/05/2022

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2022

Một cổ đông lớn liên tục thoái vốn tại VGL

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt Nam đã bán toàn bộ 878,315 cp đang nắm giữ của CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel (UPCoM: VGL) kể từ tháng 3/2022 đến nay.

16/05/2022

VGL: Công ty TNHH TM và SX Thép Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 466,258 CP