Tin tức & sự kiện

15/08/2022

VGL: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

VGL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

VGL: Nguyễn Trọng Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 327,110 CP

10/06/2022

VGL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

10/06/2022

VGL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

09/06/2022

VGL: Nguyễn Thị Hợp không còn là cổ đông lớn

08/06/2022

VGL: Đính chính Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hợp

08/06/2022

VGL: Nguyễn Trọng Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 327,110 CP

07/06/2022

VGL: Nguyễn Thị Hợp không còn là cổ đông lớn

07/06/2022

VGL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hợp

31/05/2022

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2022

Một cổ đông lớn liên tục thoái vốn tại VGL

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt Nam đã bán toàn bộ 878,315 cp đang nắm giữ của CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel (UPCoM: VGL) kể từ tháng 3/2022 đến nay.

16/05/2022

VGL: Công ty TNHH TM và SX Thép Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 466,258 CP

09/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/05/2022

VGL: Công ty TNHH TM và SX Thép Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 466,258 CP

06/05/2022

VGL: Công ty TNHH TM và SX Thép Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 349,457 CP

27/04/2022

VGL: Công ty TNHH TM và SX Thép Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 349,457 CP

26/04/2022

VGL: Công ty TNHH TM và SX Thép Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 62,600 CP

22/04/2022

VGL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt