DNSE Detail Stock VGL
VGL

VINGAL

UPCOM: CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất ống thép, gia công cơ khí, mạ các cấu kiện lớn
- Sản xuất các sản phẩm thép, thép mạ
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VINGAL

Giá hiện tại

852

0

0

-

0.03

-

2,000

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thanh Lâm

Tổng giám đốc

Nguyễn Minh Tính

CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất ống thép, gia công cơ khí, mạ các cấu kiện lớn
- Sản xuất các sản phẩm thép, thép mạ

Lịch sử phát triển:

- Ngày 30/06/1995, thành lập với tên gọi là Công ty Sản xuất sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal theo Giấy phép đầu tư số 1295/GP ngày 30/06/1995 do Bộ Kế hoạch và Đàu tư cấp
- Ngày 25/112010, đổi tên thành CTCP Sản xuất Sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal
- Ngày 16/01/2012, đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khóan Tp. HCM, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 3,636,810 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 20,050 đông/ cổ phần
- Ngày 01/08/2012, đổi tên thành CTCP Sản xuất Sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal, VĐL 93,251,550,000 đồng
- Ngày 28/04/2016, đổi tên thành CTCP Mạ Kẽm Công nghiệp Vingal - Vnsteel với mã số doanh nghiệp 3600239028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/06/1995 và đăng ký lần thứ 2 ngày 28/04/2016
- Ngày 15/08/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12,600đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

28.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VGL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 28.0 năm)


Ban giám đốc

9.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VGL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.0 năm)

Cổ đông lớn