DNSE Detail Stock VGL
VGL

Mạ kẽm Vingal

UPCOM: CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

22/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

22/02/2024

Tổng quan

CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất ống thép, gia công cơ khí, mạ các cấu kiện lớn
- Sản xuất các sản phẩm thép, thép mạ
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Mạ kẽm Vingal

Giá hiện tại

1,981

0

0

-

0.03

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

21/08/2023

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2023

VGL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

VGL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).năm 2022

26/05/2023

VGL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2023

VGL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thanh Lâm

Tổng giám đốc

Nguyễn Huy Thọ

Website

CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất ống thép, gia công cơ khí, mạ các cấu kiện lớn
- Sản xuất các sản phẩm thép, thép mạ

Lịch sử phát triển:

- Ngày 30/06/1995, thành lập với tên gọi là Công ty Sản xuất sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal theo Giấy phép đầu tư số 1295/GP ngày 30/06/1995 do Bộ Kế hoạch và Đàu tư cấp
- Ngày 25/112010, đổi tên thành CTCP Sản xuất Sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal
- Ngày 16/01/2012, đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khóan Tp. HCM, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 3,636,810 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 20,050 đông/ cổ phần
- Ngày 01/08/2012, đổi tên thành CTCP Sản xuất Sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal, VĐL 93,251,550,000 đồng
- Ngày 28/04/2016, đổi tên thành CTCP Mạ Kẽm Công nghiệp Vingal - Vnsteel với mã số doanh nghiệp 3600239028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/06/1995 và đăng ký lần thứ 2 ngày 28/04/2016
- Ngày 15/08/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12,600đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VGL mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VGL mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn