Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 VGR - Công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022.

02/02/2023

VGR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/02/2023

VGR: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

27/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/01/2023

Cảng biển tấp nập đón tàu lớn làm hàng đầu năm

Theo đó, tại khu vực miền Nam, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) cho hay, ngay ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, cảng đã đón tàu MSC FELIXSTOWE "xông đất". Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) chia sẻ, đây là chuyến tàu thuộc tuyến dịch vụ Sentosa, kết nối hàng xuất nhập khẩu từ Singapore, Malaysia, Thái Lan, Vũng Tàu (cảng SSIT), Trung Quốc đi các cảng bờ Tây Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong thời gian gần đây. Nếu vào muộn, sáng mùng 1 Tết sẽ làm hàng.

11/01/2023

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/01/2023

VGR: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông

06/01/2023

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

05/01/2023

VGR: Công bố thông tin về thay đổi thông báo chốt quyền danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

04/01/2023

VGR: Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

27/12/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

VGR: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/10/2022

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

VGR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

VGR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VGR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/06/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022