Tin tức & sự kiện

21/02/2024

Viconship thay Tổng Giám đốc

20/02/2024

Cảng Xanh VIP (VGR) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 giảm 22%, cổ phiếu quay đầu giảm 6,67%

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VGR - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 30,61% so với cùng kỳ, lãi 87,09 tỷ đồng.

24/11/2023

Cơ hội đầu tư hấp dẫn với cổ phiếu logistics

20/11/2023

Cơ hội đầu tư hấp dẫn với cổ phiếu logistics

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VGR - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 19,41% so với cùng kỳ, lãi 74,88 tỷ đồng.

14/08/2023

VGR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

VGR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

VGR: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VGR - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 61,69 tỷ đồng, giảm 20,41% so với cùng kỳ.

03/07/2023

VGR: Công bố thông tin về việc công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

30/06/2023

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

01/06/2023

VGR: Báo cáo thường niên 2022

19/05/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2023

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2023

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2023

VIC121003: VGR-CBTT lãi suất kỳ 10 trái phiếu VIC121003

21/04/2023

BCTC 1/2023 VGR - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 47,78 tỷ đồng tăng 27,9% so với cùng kỳ.

19/04/2023

VGR: Báo cáo tài chính quý 1/2023

26/03/2023

Tuần 27-31/03: Chốt quyền trả cổ tức kỷ lục 350% của PRC

Trong tuần từ 27 - 31/03, có 13 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Cao nhất là PRC (Logistics Portserco) với tỷ lệ 350%, đây cũng là mức cao nhất lịch sử đối với doanh nghiệp này.