DNSE Detail Stock VGR

UPCOM: CTCP Cảng Xanh Vip

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

VGR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,713 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

349 tỷ

Doanh thu

1,017 tỷ

17.80%

5,519.79

0

0.13

-1.77%

35.18%

31.39%

43.45%

0%

-

18.67%

70.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Container Việt Nam

74.35%

Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd

21.74%

Khác

3.91%

Tin tức & Sự kiện