Tin tức & sự kiện

04/01/2023

VGV: Thay đổi nhân sự

03/01/2023

VGV: Thay đổi nhân sự

03/11/2022

VGV: Quyết định vi phạm hành chính về thuế

01/11/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

VGV: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

17/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 360 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGV của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 360 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – tầng 4, Tổng Công ty; khi đến nhận cổ tức yêu cầu: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Thời gian chi trả: từ ngày 26/10/2022 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chừng khoán.

04/10/2022

VGV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/09/2022

VGV: Nghi quyết chi trả cô tức năm 2021

22/09/2022

VGV: Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thủy là người đại diện công bố thông tin thay thế cho Ông Phạm Vũ Thành

13/09/2022

VGV: CBTT giải trình vi phạm hành chính về thuế của Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

13/09/2022

VGV: Công bố thông tin giải trình vi phạm hành chính về thuế của Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

01/09/2022

VGV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

VGV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

VGV: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

03/08/2022

VGV: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

02/08/2022

VGV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

24/06/2022

VGV: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Bà Nguyễn Thị Đoan Trang tiếp tục giữ chức Kế Toán Trưởng