Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VHE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

VHE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

VHE: Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

23/12/2022

VHE: Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

07/12/2022

Giao dịch bổ sung - 15,800,000 CP

30/11/2022

VHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

VHE: Ngày 20/09/2023, ngày giao dịch đầu tiên 1,500,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/10/2022

VHE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,500,000 CP

19/10/2022

VHE: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1,500,000 cổ phiếu

04/10/2022

VHE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/09/2022

VHE: Công bố thông tin Điều lệ VHE T9.2022

30/09/2022

VHE: CBTT Điều lệ VHE T9.2022

30/09/2022

VHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

VHE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

21/09/2022

VHE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

21/09/2022

VHE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

21/09/2022

VHE: Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

21/09/2022

VHE: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

21/09/2022

VHE: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành