Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VHF: Báo cáo tài chính quý 4/2022

25/10/2022

VHF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/10/2022

VHF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/09/2022

VHF: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

29/08/2022

VHF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

VHF: Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng

26/07/2022

VHF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VHF: Ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

18/07/2022

VHF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/05/2022

VHF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/05/2022

VHF: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ quản lý công ty

29/04/2022

VHF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Toản giữ chức Giám Đốc thay Ông Phạm Đình Cương về nghỉ hưu theo chế độ

25/04/2022

VHF: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

VHF: Phạm Đình Cương - Giám đốc - đã mua 71,700 CP

25/04/2022

VHF: Nguyễn Văn Toản - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 71,700 CP

20/04/2022

VHF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VHF: Ông Nguyễn Anh Dũng được bầu làm Thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Đình Cương

15/04/2022

VHF: Nguyễn Văn Toản - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 71,700 CP

15/04/2022

VHF: Phạm Đình Cương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 71,700 CP

28/03/2022

VHF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông