Tin tức & sự kiện

27/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VHF - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,7 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VHF - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 66,99% so với cùng kỳ, lãi 2,78 tỷ đồng.

14/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 16 - 20/10

12/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 297 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,97%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 297 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, địa chỉ: Số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2023 và xuất trình Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

11/10/2023

VHF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/10/2023

VHF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

18/09/2023

VHF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2023

VHF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/08/2023

VHF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VHF - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 71,19% so với cùng kỳ, lãi 1,29 tỷ đồng.

25/07/2023

VHF: Báo cáo tài chính quý 2/2023

07/07/2023

VHF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

VHF: Ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 VHF - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,66 tỷ đồng tăng 3,39% so với cùng kỳ.

27/04/2023

VHF: Báo cáo tài chính quý 1/2023

26/04/2023

VHF: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

VHF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

VHF: Thay đổi nhân sự

29/03/2023

VHF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông