Tin tức & sự kiện

09/09/2022

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

VHL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

VHL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

VHL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VHL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

VHL: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/06/2022

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,750 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 17,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1750 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

18/05/2022

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2022

VHL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

VHL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

VHL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 (tỷ lệ 17.5%)

26/04/2022

VHL: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

VHL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

VHL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

VHL: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

16/04/2022

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị