Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 VHL - Một năm đi lùi, công ty lỗ 69 tỷ đồng.

27/02/2024

VHL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VHL - Doanh nghiệp lỗ 69,48 tỷ đồng.

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VHL - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 44,45 tỷ đồng

23/08/2023

VHL: Thay đổi nhân sự

11/08/2023

VHL: Thông báo bổ sung vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

09/08/2023

VHL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

09/08/2023

VHL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

VHL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

VHL: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

24/07/2023

VHL: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VHL - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 37,67 tỷ đồng

28/06/2023

VHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.