DNSE Detail Stock VHL

HNX: CTCP Viglacera Hạ Long

Sản xuất gạch

logo

VHL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

283 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-60.13 tỷ

Doanh thu

1,190 tỷ

41.93%

-2,405.32

0

0.36

0%

-10.85%

-6.93%

9.80%

16.85%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Viglacera - CTCP

50.48%

Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio

15.42%

Đinh Quang Huy

2.94%

Khác

31.16%

Tin tức & Sự kiện