Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VID - Lợi nhuận giảm 17,51% trong 2022.

18/01/2023

VID: Bổ sung giải trình KQKD riêng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

05/01/2023

VID: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023

07/12/2022

VID: Báo cáo kết quả giao dịch CP của NNB - Bùi Quang Khoa

01/12/2022

Trung Quốc báo hiệu sắp nới lỏng chính sách COVID?

Những thay đổi trong giọng điệu và biện pháp kiểm soát COVID trong 24 giờ qua làm dấy lên hy vọng Trung Quốc sắp nới lỏng chính sách trên diện rộng.

02/11/2022

VID: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Quang Khoa

01/11/2022

VID: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Quang Khoa

28/10/2022

VID: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế)

28/10/2022

Vì COVID, nhiều công ty Mỹ rời Trung Quốc và chuyển sang Đông Nam Á

Gần 20% số công ty Mỹ cắt giảm đầu tư tại Trung Quốc trong năm nay, kết quả khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải cho thấy.

17/10/2022

VID: Giải trình biến động KQKD HN và Cty mẹ quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

17/10/2022

VID: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

17/10/2022

VID: BCTC quý 3 năm 2022

10/10/2022

VID: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Quang Khoa

15/08/2022

VID: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 5,325,280 CP

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết như sau:


15/08/2022

VID: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

VID: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

10/08/2022

VID: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

10/08/2022

VID: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi

03/08/2022

VID: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết