Tin tức & sự kiện

29/08/2022

VIP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2022

Vipco lỗ sau thuế gần 9 tỷ đồng trong quý 2

CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) vừa công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận lỗ ròng gần 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 27.64 tỷ đồng.

29/07/2022

VIP: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

27/07/2022

VIP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

20/07/2022

VIP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

VIP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

25/06/2022

VIP: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ

24/05/2022

VIP: Bổ sung Nghị quyết HĐQT số 126 ngày 18/06/2021

24/05/2022

VIP: Bổ sung, cập nhật nội dung và giá trị hợp đồng, giao dịch với người có liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và năm 2020. 2021

20/05/2022

HOSE nhắc nhở thực hiện CBTT đối với SRF, LBM, VTO và VIP

Ngày 19/05, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở về vấn đề công bố thông tin (CBTT) tại 4 doanh nghiệp gồm CTCP Searefico (HOSE: SRF), CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM), CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) và CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP).

20/05/2022

VIP: Nhắc nhở về việc CBTT giao dịch với bên có liên quan

17/05/2022

VIP: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

13/05/2022

Doanh nghiệp logistics giữ đà kinh doanh khả quan trong quý đầu năm 2022

Phát huy kết quả kinh doanh khởi sắc của năm 2021, các doanh nghiệp logistics tiếp tục giữ vững phong độ trong quý 1/2022.

11/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO như sau:

06/05/2022

VIP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

03/05/2022

Kinh doanh dưới giá vốn, Vipco ôm lỗ gần 30 tỷ đồng

Kết thúc quý đầu năm, CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) ghi nhận lỗ ròng gần 30 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 9 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả quý tệ nhất trong hơn 12 năm trở lại đây của đơn vị kể từ quý 4/2009.

28/04/2022

VIP: Giải trình BCTC quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

27/04/2022

VIP: Trích Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

21/04/2022

VIP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

VIP: Báo cáo thường niên năm 2021