Tin tức & sự kiện

20/10/2022

VLG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

VLG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/09/2022

VLG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện việc thanh toán tiền cổ tức năm 2021

20/09/2022

VLG: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Phạm Thành Giang

12/08/2022

VLG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

VLG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VLG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

VLG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

VLG: Ký hợp đồng kiểm toán

23/06/2022

VLG: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Toàn giữ chức Tổng Giám Đốc thay Ông Mai Lê Lợi - Bà Đinh Thị Việt Hà bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc 

05/05/2022

VLG: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

28/04/2022

VLG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VLG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

VLG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

VLG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

VLG: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLG của CTCP VIMC Logistics như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể công ty sẽ thông báo sau

24/03/2022

VLG: Giải trình chậm công bố thông tin bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

24/03/2022

VLG: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

VLG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022