Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VLG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện việc thanh toán tiền cổ tức năm 2021

20/09/2022

VLG: Thay đổi nhân sự

12/08/2022

VLG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

VLG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VLG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

VLG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

VLG: Ký hợp đồng kiểm toán

23/06/2022

VLG: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

VLG: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

VLG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

VLG: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLG của CTCP VIMC Logistics như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể công ty sẽ thông báo sau

25/03/2022

VLG: Giải trình chậm công bố thông tin bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

24/03/2022

VLG: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

VLG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

VLG: Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

VLG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

VLG: Thay đổi người công bố thông tin

10/02/2022

VLG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/02/2022

VLG: Thay đổi nhân sự