Tin tức & sự kiện

12/12/2022

VNI: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/11/2022

VNI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 2020. 2021

16/08/2022

VNI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

VNI: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 19,900 CP

10/06/2022

VNI: Vũ Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 2,700 CP

24/05/2022

VNI: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 19,945 CP

24/05/2022

VNI: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 50,000 CP

24/05/2022

VNI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

20/05/2022

VNI: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Bình Long

19/05/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn tại VNI

Bà Đinh Thị Kim Huế vừa mua vào 700,000 cp của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UPCoM: VNI) vào ngày 06/05, trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 6.76%.

18/05/2022

VNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đinh Thị Kim Huế

29/04/2022

VNI: Vũ Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

21/04/2022

VNI: Trần Bình Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 700,000 CP

14/04/2022

VNI: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 69,945 CP

16/03/2022

VNI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

VNI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/03/2022

VNI: Thay đổi nhân sự

15/02/2022

VNI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/01/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNI của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 22/02/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự án chung cư Viva Plaza, số 205/51-53-55 đường Nguyễn Lương Bằng (đường Phạm Hữu Lầu cũ), Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/01/2022

VNI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022