Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VNL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

28/10/2022

VNL: BCTC quý 3 năm 2022

21/10/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

12/10/2022

VNL: Thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

05/10/2022

VNL: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022

29/08/2022

VNL: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/08/2022

VNL: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

VNL: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Hùng

01/08/2022

VNL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

VNL: BCTC quý 2 năm 2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

07/07/2022

VNL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

01/07/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

30/06/2022

VNL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

21/06/2022

VNL: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

VNL: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền mặt

14/06/2022

VNL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

10/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 427,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Logistics Vinalink được thay đổi niêm yết với nội dung  như sau: