Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VPR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

VPR: Thay đổi nhân sự

09/01/2023

VPR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

26/12/2022

VPR: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPR của CTCP VINAPRINT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 28/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
(1) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
i. Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Phương Linh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Vinaprint đề ngày 19/09/2022.
ii.Thông qua việc miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Vinaprint.
(2) Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.
          - Địa điểm thực hiện: Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

30/11/2022

VPR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/11/2022

VPR: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

28/11/2022

VPR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/11/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/11/2022

VPR: Đính chính, bổ sung thông tin tại Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và năm 2021

25/10/2022

VPR: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Xuân Ánh

29/09/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

VPR: CBTT việc nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Phương Linh

06/09/2022

VPR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

05/09/2022

VPR: Ông Hoàng Phong Giao thôi giữ chức vụ Giám Đốc Logistics

19/08/2022

VPR: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

12/08/2022

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

05/08/2022

VPR: Thông báo thay đổi nhân sự cán bộ lãnh đạo Công ty

02/08/2022

VPR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022