Tin tức & sự kiện

17/09/2022

Cho vay margin quá sức mua, VPS bị phạt hơn trăm triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán VPS tổng cộng số tiền 185 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/09/2022.

29/08/2022

VPS: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

12/08/2022

VPS: Giải trình biến động lợi nhuận báo cáo soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

27/07/2022

VPS: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Nhật Thành

20/07/2022

VPS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã CK: VPS) như sau:

21/06/2022

VPS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

VPS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/06/2022

VPS: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện trả cổ tức năm 2021

28/04/2022

VPS: Thông báo đường dẫn điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

28/04/2022

VPS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

VPS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15/04/2022

VPS: Báo cáo thường niên năm 2021

12/04/2022

VPS: Thông báo sự cố ngày 08/04/2022

06/04/2022

Thị phần môi giới cổ phiếu HOSE quý 1/2022: TCBS vượt HSC góp mặt trong top 4 

Chiều ngày 06/04, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố top 10 thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo quý 1/2022.

05/04/2022

VPS: Link công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

VPS: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

VPS: Thông báo về việc gián đoạn giao dịch chiều ngày 31/03/2022

31/03/2022

VPS gặp sự cố đăng nhập trong phiên chiều 31/03 

Chiều ngày 31/03, Chứng khoán VPS đã gửi thông báo cho nhà đầu tư thông báo về việc gián đoạn giao dịch trực tuyến.