Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VSA: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

20/10/2022

VSA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSA của CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ như sau:
Tại Tp. Hồ Chí Minh:
+ Công ty CP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Lầu 2 tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM.
- ĐT: 028. 38293826 (Ext 6235)
- Fax: 028. 38292621
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Tại Hà Nội:
+ Công ty CP CK TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội
- Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- ĐT: 024. 39334 693 (Ext 4821)
- Fax: 024. 39334 822
Từ ngày 21/10/2022, 08h00-17h00 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/10/2022

VSA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/09/2022

VSA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

17/08/2022

VSA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VSA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VSA: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách tài chính kế toán thay Ông Võ Trung Thắng từ 20/07/2022

22/07/2022

VSA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

VSA: CBTT về việc ký kết Hợp đồng với công ty kiểm toán

11/07/2022

VSA: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán

05/07/2022

VSA: Nghị quyết HĐQT

05/07/2022

VSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

VSA: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

17/05/2022

VSA: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

04/05/2022

VSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VSA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

VSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

VSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

VSA: Báo cáo thường niên 2021