Tin tức & sự kiện

28/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

20/09/2022

VSC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

19/09/2022

VSC: Nghị quyết HĐQT số 26/2022 ngày 19/09/2022

14/09/2022

VSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

14/09/2022

VSC: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT

13/09/2022

VSC: Nghị quyết HĐQT số 25/2022 ngày 13/09/2022

12/09/2022

VSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/09/2022

Viconship sắp thay nhân sự cấp cao sau nhiều biến động cổ đông

HĐQT CTCP Container Việt nam (Viconship, HOSE: VSC) vừa bổ sung tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế nhân sự HĐQT vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 09/09/2022.

05/09/2022

VSC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/09/2022

05/09/2022

VSC: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận và chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

05/09/2022

VSC: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

31/08/2022

VSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cánh đồng xanh

29/08/2022

VSC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đoàn Quang Huy

29/08/2022

VSC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đoàn Thị Tơ

25/08/2022

VSC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Tập đoàn T&D Group và CTCP Thành Đức Holding

23/08/2022

VSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

23/08/2022

VSC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tạ Kim Chi

18/08/2022

VSC muốn phát hành 40 triệu cp với giá bằng nửa thị trường

CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 09/09/2022, trong đó có phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động M&A đối với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

15/08/2022

VSC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

10/08/2022

Giao dịch bổ sung - 11,023,801 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Container Việt Nam như sau: