Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 VSN - Lợi nhuận giảm 7,21% trong năm 2022.

01/02/2023

VISSAN ghi nhận lãi ròng 2022 giảm 8%

Theo BCTC vừa công bố, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN, UPCoM: VSN) ghi nhận lãi ròng năm 2022 gần 138 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Riêng quý 4/2022, Công ty lãi ròng hơn 40 tỷ đồng.

31/01/2023

VSN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

VSN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

.

25/01/2023

"Cựu vương" cá tra lãi gấp hơn 5 lần năm 2021 nhưng vẫn không thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ như cam kết của Tổng giám đốc

Quý IV/2022, Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico, mã: ANV) ghi nhận doanh thu đạt 1.144 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, ANV ghi nhận doanh thu đạt 4.897 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 674 tỷ đồng, tương đương lãi gấp 5,2 lần cùng kỳ. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ông Doãn Tới - Tổng giám đốc Nam Việt từng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 từ 720 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, duy trì mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ trong nhiều năm tới.

19/01/2023

VSN: Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước

17/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Phê duyệt điều chỉnh dự án “ Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan’’ để có đủ cơ sở thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư nộp cho Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2 năm 2023
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản, địa chỉ số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

11/01/2023

VSN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/01/2023

VSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về phê duyệt thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết phê duyệt điều chỉnh dự án Di dời nhà máy Vissan

04/01/2023

VSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt điều chỉnh Dự án di dời nhà máy Vissan

30/10/2022

VSN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/09/2022

VSN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/09/2022

VSN: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Quang Giàu giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

29/08/2022

VSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

VSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VSN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

Doanh thu thịt tươi sống kém khả quan, Vissan báo lãi sau thuế quý 2 giảm 22%

Với sự sụt giảm doanh thu của mảng thịt tươi sống, lợi nhuận sau thuế của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) trong quý 2/2022 giảm 22% so với cùng kỳ.

11/07/2022

VSN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024

06/07/2022

VSN: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Các Ngân hàng

30/06/2022

VSN: Ký hợp đồng kiểm toán