Tin tức & sự kiện

13/01/2023

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/12/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

VTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Thị Huyền Trang

15/11/2022

VTD: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

02/11/2022

VTD: Thay đổi mẫu dấu mới

02/11/2022

VTD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/11/2022

Giao dịch bổ sung - 4,704,342 CP

27/10/2022

VTD: Ngày 01/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

20/10/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,000,000 CP

18/10/2022

VTD: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức Giám Đốc Kinh Doanh - Bà Dương Thị Bích Thủy giữ chức Giám Đốc Điều Hành

18/10/2022

VTD: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 6,000,000 cổ phiếu

10/10/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

VTD: Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

04/10/2022

VTD: Đính chính Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

27/09/2022

VTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Văn Hải

27/09/2022

VTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Xuân Hùng

26/09/2022

VTD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/09/2022

VTD: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng