Tin tức & sự kiện

19/02/2024

Khách sạn Iris Cần Thơ sẽ về tay Vietourist?

08/09/2023

Hàng chục doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tháng 8/2023

05/09/2023

VTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

05/09/2023

VTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/08/2023

VTD: Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu chưa bán hết

28/08/2023

Giao dịch cổ phiếu không báo cáo, một cổ đông lớn của Vietourist (VTD) bị xử phạt 77,5 triệu đồng

28/08/2023

Mua vượt ngưỡng làm cổ đông lớn của Vietourist không báo cáo, một cổ đông tại Hà Nội bị phạt tiền

08/08/2023

VTD: Đính chính Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

02/08/2023

VTD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

VTD: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

VTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/06/2023

VTD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

14/06/2023

Giao dịch bổ sung - 1,295,658 CP

08/06/2023

VTD: Quyết định của HĐQT số 07/2023/QĐ-HĐQT, 08/2023/QĐ-HĐQT và 09/2023/QĐ-HĐQT

08/06/2023

'Cửa sáng' cho cổ phiếu du lịch

22/05/2023

VTD: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2022

17/05/2023

VTD: Đính chính Báo cáo thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành năm 2022

15/05/2023

VTD: Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 lên 120 tỷ đồng

11/05/2023

VTD: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

08/05/2023

VTD: Đính chính Quyết định số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2023 phê duyệt hạn mức tín dụng với Ngân hàng MB Sài Gòn