Tin tức & sự kiện

23/09/2022

VTD: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/09/2022

VTD: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT đã mua 23.000 cổ phiếu từ ngày 31/8/2022 đến ngày 31/8/2022

22/09/2022

VTD: Ông Phan Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT đã mua 25.000 cổ phiếu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 30/8/2022

22/09/2022

VTD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Vận tải Vietrip (công ty con)

19/09/2022

VTD: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đăng ký mua 23.000 CP từ ngày 20/09/2022 đến ngày 14/10/2022

16/09/2022

VTD: Phan Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 20,000 CP

16/09/2022

Vietourist chi 145 tỷ đồng mua lại một resort 3 sao

HĐQT CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD) vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB trong tháng 9/2022.

15/09/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

VTD: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Nguyễn Văn Tùng

08/09/2022

VTD: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Lê Hoàng Yến

08/09/2022

VTD: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Nguyễn Quốc Ánh

08/09/2022

VTD: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Nguyễn Trọng Quang

30/08/2022

VTD: Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 23,100 CP

29/08/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

VTD: Nguyễn Dương Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

18/08/2022

VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

VTD: Thay đổi nhân sự

15/08/2022

VTD: Phan Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 25,000 CP