Tin tức & sự kiện

06/01/2023

VTG: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/12/2022

VTG: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

24/11/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/11/2022

VTG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

VTG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của VTG

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 17/10 vừa qua đã ra quyết định về việc thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: VTG).

21/10/2022

VTG: Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của Công ty giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh quản lý

09/09/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

VTG: Giải trình văn bản số 1526/SGDHN-QLNY ngày 30/08/22 của SGDCKHN

05/09/2022

VTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

VTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

VTG: Thông báo Duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu VTG của Công ty cổ phần Du Lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

26/08/2022

VTG: Ông Lê Văn Chiến bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT từ 23/08/2022

25/08/2022

VTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/08/2022

VTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/08/2022

VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

VTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2022

VTG: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022

29/07/2022

VTG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)