DNSE Detail Stock VTG

UPCOM: CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ đặt chỗ và du lịch lữ hành

logo

VTG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

95.09 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-9.78 tỷ

Doanh thu

31.49 tỷ

0.44%

-524.80

0

-0.65

0%

-5.72%

-4.50%

26.43%

8.82%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

58.88%

Công ty TNHH Thương Mại- Du Lịch Ngọc Lâm

12%

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Hải An

10%

Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch vụ Thương mại An Khang

5%

Khác

14.12%

Tin tức & Sự kiện