Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 VTJ - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,23 tỷ đồng.

21/12/2023

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn ở 'phút 89'

06/11/2023

BCTC Quý 3/2023 VTJ - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,86 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

12/10/2023

VTJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/09/2023

VTJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

30/08/2023

VTJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

03/08/2023

VTJ: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

VTJ: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VTJ - Lợi nhuận Quý 2 gấp 19 lần so với cùng kỳ, đạt 4,59 tỷ đồng.

27/07/2023

VTJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

VTJ: CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC kiểm toán năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

08/05/2023

VTJ: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

08/05/2023

VTJ: Báo cáo tài chính quý 1/2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 VTJ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,59 tỷ đồng tăng 83,31% so với cùng kỳ.

05/05/2023

VTJ: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

VTJ: Giải trình về việc không có doanh thu bán hàng năm 2022

21/04/2023

C32: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

17/04/2023

VTJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông