Tin tức & sự kiện

10/01/2023

VTK: Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc - đã mua 10,350 CP

10/01/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:7478

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10.000:7.478 (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 7.478 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 100x74,78%=74,78 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 74 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Tài Chính - Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông khi đi làm thủ tục nhận cổ phiếu phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật).

04/01/2023

VTK: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

04/01/2023

VTK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

30/12/2022

VTK: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

30/12/2022

VTK: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

16/12/2022

VTK: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021

16/12/2022

VTK: Thay đổi nhân sự

16/12/2022

VTK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 2022

09/12/2022

VTK: Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc - đăng ký mua 15,000 CP

01/12/2022

VTK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/11/2022

VTK: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thay thế thành viên HĐQT và phát hành cổ phiếu

23/11/2022

VTK: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và phát hành cổ phiếu

21/11/2022

VTK muốn phát hành gần 3.7 triệu cp thưởng để tăng vốn

CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel (UPCoM: VTK) vừa công bố nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

09/11/2022

VTK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/11/2022

VTK: Ông Nguyễn Văn Hiển thôi giữ chức Phó Giám Đốc

01/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/11/2022 đến 15/12/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 3, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

14/10/2022

VTK: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/10/2022

VTK: Nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

12/10/2022

VTK: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản