Tin tức & sự kiện

26/09/2022

Cổ đông lớn VTL bán thành công gần 2 triệu cp

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) thông báo đã bán thành công 1.94 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) vào ngày 19/09 theo hình thức thỏa thuận, tương ứng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại đây.

26/09/2022

VTL: Ông Đào Nguyên Đặng là người được ủy quyền công bố thông tin

23/09/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,943,918 CP

23/09/2022

VTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh

15/09/2022

Cổ đông lớn nhất của Vang Thăng Long tiếp tục đăng ký thoái vốn

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) thông báo sẽ thoái toàn bộ gần 2 triệu cp CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang nắm giữ.

15/09/2022

VTL: Xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

15/09/2022

VTL: Xác nhận của UBCKNN về Tỷ lệ SHNN

13/09/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,943,918 CP

12/09/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

05/09/2022

VTL: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu VTL vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

30/08/2022

VTL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

VTL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

VTL: Bổ nhiệm Bà Ngô Lan Hương là người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Khôi

24/08/2022

VTL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

HTM muốn thoái sạch vốn tại Vang Thăng Long

Với lý do cơ cấu danh mục đầu tư, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) đăng ký bán hết gần 2 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 09/08-07/09/2022.

09/08/2022

VTL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

09/08/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,943,918 CP

03/08/2022

VTL: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

VTL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

VTL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh