Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VTL: Thay đổi nhân sự

01/02/2023

VTL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 VTL - Hoạt động kinh doanh đang từng bước được cải thiện.

31/01/2023

VTL: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

VTL: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

26/12/2022

VTL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

VTL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/11/2022

VTL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

VTL: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

18/10/2022

VTL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/10/2022

VTL chào bán riêng lẻ hơn 5 triệu cp để tái cấu trúc các khoản nợ

HĐQT CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) vừa thông qua phương án chào bán gần 5.1 triệu cp riêng lẻ với giá 10,000 đồng/cp. Công ty dự kiến nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt hơn 101 tỷ đồng.

13/10/2022

VTL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

Cổ đông lớn VTL bán thành công gần 2 triệu cp

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) thông báo đã bán thành công 1.94 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) vào ngày 19/09 theo hình thức thỏa thuận, tương ứng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại đây.

26/09/2022

VTL: Ông Đào Nguyên Đặng là người được ủy quyền công bố thông tin

23/09/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,943,918 CP

23/09/2022

VTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh

15/09/2022

Cổ đông lớn nhất của Vang Thăng Long tiếp tục đăng ký thoái vốn

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) thông báo sẽ thoái toàn bộ gần 2 triệu cp CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang nắm giữ.

15/09/2022

VTL: Xác nhận của UBCKNN về Tỷ lệ SHNN

15/09/2022

VTL: Xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

13/09/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,943,918 CP