Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VTR - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 24,17 tỷ đồng, giảm 88,67% so với cùng kỳ.

30/01/2024

Vietravel báo lãi giảm gần 90% trong quý cuối năm 2023

02/01/2024

Năm 2023, Vietravel ghi nhận doanh thu tăng 56% đạt gần 6.000 tỷ đồng

14/12/2023

Xuất hiện làn sóng hoán đổi cổ phiếu để cấn trừ nợ

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 VTR - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, đạt 34,48 tỷ đồng.

03/10/2023

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2023

VTR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

30/08/2023

VTR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2023

VTR: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ

01/08/2023

BCTC Quý 2/2023 VTR - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 12,17 tỷ đồng.

31/07/2023

VTR: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

VTR: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

VTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

Kế hoạch nâng đời của Vietravel Airlines: Phải giải trình rõ lý do tăng tổng vốn đầu tư

30/06/2023

VTR: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2023

24/05/2023

VTR: Hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

16/05/2023

VTR: Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Vietravel

15/05/2023

VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh