Tin tức & sự kiện

13/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

12/09/2022

Hơn 16.6 triệu cp Vietravel vào diện hạn chế giao dịch

Hơn 16.6 triệu cp của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

09/09/2022

VTR: Thông báo Về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

09/09/2022

Thêm doanh nghiệp muốn tấn công vào thị trường vận tải hàng không

Ngày 08/09, hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) chính thức ký kết hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá hàng không (VUAir Cargo).

07/09/2022

VTR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

07/09/2022

VTR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

29/08/2022

VTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

11/08/2022

VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2022

VTR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTR của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Vietravel.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel (địa chỉ: 190 Pasteur, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

03/08/2022

VTR: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

VTR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/07/2022

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/07/2022

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

05/07/2022

VTR: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

28/06/2022

VTR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel (Công ty liên doanh, liên kết)

23/06/2022

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2022

VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu