DNSE Detail Stock VTR

UPCOM: CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Dịch vụ đặt chỗ và du lịch lữ hành

logo

VTR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

716 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

77.69 tỷ

Doanh thu

6,117 tỷ

86.38%

2,710.78

0

0.63

-44.21%

18.45%

3.29%

7.84%

196.60%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh

20.94%

CTCP Tập đoàn Vietravel

14.58%

Nguyễn Quốc Kỳ

11.18%

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital

9.97%

Khác

43.33%

Tin tức & Sự kiện