Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VUA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/11/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

VUA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

VUA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

VUA: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2022 (đã được soát xét)

02/08/2022

VUA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VUA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

VUA: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

31/05/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

VUA: Công bố thông tin về việc được chấp thuận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

23/04/2022

VUA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

VUA: Quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán

01/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VUA của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothes tại địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 19/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

25/03/2022

VUA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/03/2022

VUA: Thay đổi nhân sự

21/03/2022

VUA: Nghị quyết Hội đồng quản trị