DNSE Detail Stock VUA
VUA

Chứng khoán Stanley Brothers

UPCOM: CTCP Chứng khoán Stanley Brothers

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Stanley Brothers hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Chứng khoán Stanley Brothers

Giá hiện tại

-1,903

0

0

-

0.36

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Luyện Quang Thắng

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Anh

Website

CTCP Chứng khoán Stanley Brothers hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 16/01/2008: CTCP Chứng khoán Toàn Cầu được thành lập.
- Tháng 12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 339 tỷ đồng thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.
- Ngày 31/01/2019: CTCP Chứng khoán Toàn Cầu đổi tên thành CTCP Chứng khoán Stanley Brothers.
- Ngày 25/01/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 19,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VUA có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)


Ban giám đốc

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VUA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)